Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen besvarade interpellationen om äldrevården

Publicerad 6.2.2019 15:50
Redigerad 8.2.2019 14:38

Regeringen besvarade interpellationen om äldrevården

Regeringen besvarade hela oppositionens gemensamma interpellation om läget i äldreomsorgen onsdagen den 6 februari. Interpellationen besvarades av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (cent).

Enligt Saarikko enades regeringen i samband med justeringen av kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen om att hålla kvar personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsomsorg på nivån för rekommendationen för 2013.  ”I fråga om personaldimensioneringen har man redan kommit rätt långt på basis av rekommendationen. Regeringen inleder nu ett beredningsarbete som lägger grunden för de riktlinjer som dras upp i samband med regeringsförhandlingarna och för en reform av äldreomsorgslagen” sade hon. 

Interpellationens första undertecknare Sanna Marin (sd) konstaterade i sitt anförande att lagstiftarna måste använda sin lagstiftningsmakt då rekommendationerna visar sig vara otillräckliga och då man brutit mot dem på ett skamlöst sätt.  ”Ord och löften om att förbättra situationen räcker inte. Att vården av äldre förverkligas på ett människovärdigt sätt måste säkerställas med lag” sade Marin.

I interpellationen deltar socialdemokratiska riksdagsgruppen, sannfinländarnas riksdagsgrupp, gröna riksdagsgruppen, vänsterförbundets riksdagsgrupp, svenska riksdagsgruppen, kristdemokratiska riksdagsgruppen, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp och stjärnrörelsens riksdagsgrupp.

Riksdagen röstar om förtroendet för regeringen på fredag.

Regeringens svar (på finska)
Interpellation IP 3/2018

Kategorier