Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Regeringens årsberättelse i remissdebatt

Publicerad 07-06-2022 17:00

Regeringens årsberättelse i remissdebatt

Riksdagen förde tisdagen den 7 juni remissdebatt om regeringens årsberättelse 2021. Berättelsen presenterades av statsminister Sanna Marin (sd), som bland annat konstaterade att regeringen lämnade under riksmötet 2021 sammanlagt 243 propositioner och fyra tilläggsbudgetpropositioner till riksdagen.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till revisionsutskottet för vidare behandling.

Enligt grundlagen ska statsrådet årligen lämna en berättelse till riksdagen om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut. 

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022) med behandlingsinformation

Kategorier