Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Remissdebatt om Ålands självstyrelselag

Publicerad 7.2.2019 18:00
Redigerad 8.2.2019 10:30

Remissdebatt om Ålands självstyrelselag

​Riksdagen förde torsdagen den 7 februari remissdebatt om ändringen av självstyrelselagen för Åland. Ändringen gäller bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi.

I propositionen föreslås att det nuvarande systemet för skattegottgörelsen ersätts med ett system med skatteavräkning. Utgifterna för självstyrelsen finansieras i huvudsak genom det årliga avräkningsbeloppet som grundar sig på statsbokslutet samt på den föreslagna skatteavräkningen. Möjligheten till extra anslag enligt prövning och tillskott för exceptionella förhållanden bibehålls.

I propositionen föreslås vidare att normalförfarandet enligt grundlagens 73 § 1 mom. iakttas vid behandlingen av ärendet i riksdagen, det vill säga en behandling av två riksdagar med ett mellanliggande val. Avsikten är att ändringen av lagen träder i kraft vid ingången av 2021.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till grundlagsutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition RP 320/2018
Riksdagsbibliotekets infopaket: Revideringen av självstyrelselagen för Åland

Kategorier