Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om årets första tilläggsbudgetproposition

Publicerad 02-03-2021 18:10
Redigerad 03-03-2021 14:48

Remissdebatt om årets första tilläggsbudgetproposition

Riksdagen förde tisdagen den 2 mars remissdebatt om den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 17/2021). Genom tilläggsbudgeten bereder man sig särskilt på behov till följd av coronavirusläget.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås anslag bland annat för ytterligare anskaffningar av coronavacciner och för tryggande av Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och utrikeshandelstransporter medan pandemiläget fortsätter.

Dessutom föreslås det anslagstillägg bland annat för att stödja aktörer inom kultur- och konstbranschen samt barn, unga och familjer. Anslagstillägg föreslås också för att göra det möjligt att förrätta kommunalvalet på ett hälsosäkert sätt.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 17/2021​

Kategorier