Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Resekostnadsavdraget höjs temporärt

Publicerad 24-05-2022 15:45

Resekostnadsavdraget höjs temporärt

Riksdagen har godkänt en temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen. Genom ändringen höjs avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats temporärt för år 2022.

Maximibeloppet för resekostnadsavdraget höjs från 7 000 euro till 8 400 euro. Dessutom fastställs det resekostnadsavdrag per kilometer som beviljas för användning av egen bil till 0,30 euro per kilometer och det belopp som beviljas för användning av förmånsbil till 0,24 euro per kilometer, när något annat fortskaffningsmedel än allmänt fortskaffningsmedel anses som billigaste fortskaffningsmedel.

Ändringarna i resekostnadsavdraget tillämpas i beskattningen för skatteåret 2022.

Lagförslaget godkändes enligt finansutskottets betänkande.​

Kategorier