Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagen

Publicerad 27-06-2022 20:00

 Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagen

​I plenum den 27 juni fördes en remissdebatt om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen (RP 103/2022). Propositionen ingår i ett lagstiftningspaket med förslag till ändring av beredskapslagen och gränsbevakningslagen. Lagstiftningspaketet är under behandling i riksdagen och det syftar till att skapa beredskap för situationer med exceptionellt många inresande till Finland på mycket kort tid. Dessutom skapas beredskap för en situation där migration används som verktyg för hybridpåverkan.

Inrikesminister Krista Mikkonen (gröna) konstaterade i sitt presentationsanförande att lagändringen gör det möjligt att i Finland införa ett gränsförfarande enligt EU:s direktiv om asylförfaranden:

"Genom att införa ett gränsförfarande skapas ett nytt sätt att hantera vissa sannolikt ogrundade asylansökningar i ett mycket snabbt förfarande vid den yttre gränsen, i transitzonen eller i närheten av dessa, så att sökandena inte kan röra sig fritt inom finskt territorium eller vidare till andra EU-länder.

Finland har inte infört gränsförfarandet tidigare, eftersom det inte ansågs tillföra något nämnvärt mervärde vid prövningen av asylansökningar i normala situationer. Nu har frågan omprövats särskilt med tanke på sådana störningssituationer under normala förhållanden som beror på hybridpåverkan där migration instrumentaliseras. Genom att införa ett gränsförfarande kan vi förbättra möjligheterna att hantera den migration som redan riktar sig till Finlands territorium."

För att möjliggöra ett snabbt förfarande föreslås det i propositionen också att Migrationsverket härefter utan sökandens samtycke ska kunna hålla asylsamtalet som videokonferens, vilket den gällande utlänningslagen inte möjliggör.

Efter debatten remitterades ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.​

Kategorier