Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade klimatpolitik

Publicerad 16-06-2022 20:00

Riksdagen debatterade klimatpolitik

Riksdagsbehandlingen av statsrådets redogörelse om den klimatpolitiska planen på medellång sikt inleddes torsdagen den 16 maj med remissdebatt.

Den klimatpolitiska planen ger Finland förutsättningar att uppnå utsläppsminskningsmålen fram till 2030 inom den s.k.  ansvarsfördelningssektorn, dvs. jordbruket, trafiken, den separata uppvärmningen av byggnader och avfallshanteringen.

Statsrådets redogörelse presenterades av miljö- och klimatminister Maria Ohisalos (gröna), som konstaterade att den klimatpolitiska planen på medellång sikt är en av de tre klimatplaner med hjälp av vilka klimatneutraliteten blir verklighet. 

Efter remissdebatten remitterades ärendet till miljöutskottet för vidare behandling. 

Statsrådets redogörelse SRR 4/2022 med behandlingsinformation​ 

Kategorier