Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade mänskliga rättigheter

Publicerad 08-06-2022 17:00

Riksdagen debatterade mänskliga rättigheter

Riksdagen avslutade onsdagen den 8 juni behandlingen av statsrådets människorättspolitiska redogörelse (SRR 10/2021). Som grund för responsdebatten låg utrikesutskottets betänkande (UtUB 6/2022).

Betänkandet presenterades av utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho (sannf), som konstaterade att tidigare sågs främjandet av de mänskliga rättigheterna främst som en del av Finlands internationella verksamhet. Hur väl Finland tillgodoser de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna nationellt är enligt Halla-aho också en central faktor för trovärdigheten internationellt sett.

"Efter det att redogörelsen lämnades skedde det en grundläggande förändring i Finlands och Europas omvärld och säkerhetspolitiska miljö, då Ryssland anföll Ukraina den 24 februari. Anfallet är ett grovt brott mot folkrätten och de ryska trupperna har under kriget gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt i Ukraina", sade Halla-aho.

Efter responsdebatten godkände riksdagen ett ställningstagande enligt vilket riksdagen inte har någonting att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att statsrådet vid utarbetandet av en ny människorättspolitisk redogörelse beaktar iakttagelserna i utrikesutskottets betänkande.

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Efter enda behandlingen, dvs. responsdebatten, godkänner plenum ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Riksdagen kan rösta om redogörelsens innehåll, men redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning. Ställningstagandet tillställs statsrådet i form av riksdagens skrivelse.

Utrikesutskottets betänkande UtUB 6/2022​

Kategorier