Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen diskuterade Finlands EU-politik

Publicerad 24-02-2021 18:15
Redigerad 25-02-2021 12:29

​Sta​tsminister Sanna Marin (sd) presenterade statsrådets redogörelse om EU-politiken för riksdagen.

Riksdagen diskuterade Finlands EU-politik

Riksdagen förde onsdagen den 24 februari remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken. Redogörelsen drar upp riktlinjerna för Finlands EU-politik under de närmaste åren.  Redogörelsen presenterades av statsminister Sanna Marin (sd).

Statsminister Marin konstaterade att hörnstenen i regeringens EU-politik är de gemensamma värderingarna. ”Målet är ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart EU. EU ska vara en stark global aktör och säkerhetsgemenskap. Samtidigt ska unionens egen verksamhet och Finlands inflytande på unionsnivå utvecklas aktivt”, sade Marin.

I redogörelsen poängteras genomgående behovet att stärka EU:s kristålighet, det vill säga resiliens, i all verksamhet i unionen. Redogörelsen framhäver också betydelsen av EU:s gemensamma värden och jämlikhet. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör också i framtiden grunden för all verksamhet i unionen.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till stora utskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till.

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Statsrådets redogörelse om EU-politiken (SRR 7/2020)​

Kategorier