Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen samlas till plenum vecka 4

Publicerad 20-01-2022 16:35

Riksdagen samlas till plenum vecka 4

Riksdagens talman Anu Vehviläinen har sammankallat riksdag till plenum måndagen den 24 januari klockan 14. Riksdagen samlas till plenum också tisdagen den 25 januari klockan 14 och fredagen den 28 januari klockan 11. 

Regeringen har den 20 januari lämnat två propositioner (RP 239/2021 och RP 240/2021) till riksdagen. Eftersom ärendena är brådskande på grund av det rådande coronaläget har talmannen sammankallat riksdagen för att fortsätta det avbrutna riksmötet 2021.

Under veckan behandlar riksdagen regeringens proposition med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa och regeringens proposition om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Även talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning tas upp till behandling. 

Riksdagens vårsession inleds tisdagen den 1 februari med val av talman och två vice talmän. Riksmötet 2022 öppnas onsdagen den 2 februari.

Regeringens proposition med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa (RP 239/2021)
Regeringens proposition om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 240/2021)
Talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning (TKF 4/2021)

Kategorier