Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagsbehandlingen av statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Publicerad 20-04-2022 09:45

Riksdagsbehandlingen av statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en grundläggande förändring i Finlands och Europas säkerhetsmiljö och omvärld. Riksdagen behandlar under våren statsrådet redogörelse om det aktuella läget och förändringarna i säkerhetsmiljön. Riksdagsbehandlingen inleds onsdagen den 20 april med remissdebatt. 

Redogörelsen behandlar Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, men också de ekonomiska följderna, försörjningsberedskapen, beredskapen, gränsskyddet, cybersäkerheten och hybridpåverkan.

Riksdagsbehandlingen av redogörelsen består av:

  • remissdebatt i plenum
  • utskottsbehandling
  • enda behandling i plenum

I slutet av remissdebatten bestäms vilket utskott som gör betänkande och vilka andra utskott som ger sitt utlåtande. 

Efter utskottsbetänkandet tas ärendet upp till enda behandling, dvs. responsdebatt, i plenum och därefter godkänner riksdagen ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Riksdagen kan rösta om redogörelsens innehåll, men redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning. Ställningstagandet tillställs statsrådet i form av riksdagens skrivelse.

Remissdebatten om redogörelsen förs onsdagen den 20 april (med förbehållet att statsrådet lämnar redogörelsen till riksdagen vecka 15).​ Samtidigt är också tre medborgarinitiativ om utrikes- och säkerhetspolitiken i remissdebatt. Riksdagens talmanskonferens har även tillsatt en koordineringsgrupp med uppgift att säkerställa informationsgången mellan olika aktörer under den tid som riksdagen behandlar statsrådets redogörelse.

Redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön (SRR 1/2022)​​
Mer information om behandlingen av redogörelsen i riksdagen

Kategorier