Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning avslutad

Publicerad 05-05-2022 18:30

Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning avslutad

Medborgarinitiative om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri togs upp till enda behandling torsdagen den 6 maj. Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ till den del det gäller att inleda lagstiftningsarbete. Som grund för behandlingen låg kulturutskottets betänkande (KuUB 3/2022)​.

Kulturutskottet konstaterar i sitt betänkande att avgiftsfri utbildning inte i sig är en lösning på bristen på psykoterapeuter och inte löser problemen med tillgången till psykoterapeutiska interventioner inom den offentliga hälso- och sjukvården.  Granskningen av ändringsbehoven i anslutning till psykoterapiutbildningen kan enligt utskottet inte avgränsas enbart till frågor som gäller det faktum att utbildningen är avgiftsbelagd. En central fråga är också psykoterapiutbildningens plats i utbildningssystemet.

I samband med behandlingen godkände riksdagen ett uttalande. Riksdagen förutsätter att statsrådet fortsätter utreda olika alternativ för att ordna och finansiera psykoterapeututbildning och utifrån utredningarna snabbt vidtar behövliga åtgärder för att trygga tillräcklig tillgång till psykoterapeuter och andra personer inom mentalvårdsarbetet samt tillgången till tjänster på båda nationalspråken.

Kategorier