Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen i remissdebatt

Publicerad 17-05-2022 00:15

Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av statsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen började måndagen den 16 maj med remissdebatt. 

Redogörelsen kompletterar den redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön som gavs tidigare i vår. Statsrådet föreslår att republikens president beslutar i enlighet med 93 § 1 mom. i grundlagen att Finland ansöker om medlemskap i Nato efter att riksdagen har hörts.

Remissdebatten inleddes med att statsminister Sanna Marin (sd) presenterar redogörelsen. Enligt Marin är regeringen beredd att snabbt fatta de beslut som krävs för att inleda medlemskapsförhandlingar om riksdagen godkänner slutsatserna i redogörelsen är.

” Att främja den regelbaserade världsordningen, de mänskliga rättigheterna och freden utgör hörnstenarna i Finlands utrikespolitik. I det här förändrade säkerhetspolitiska läget stärker ett medlemskap i Nato Finlands internationella ställning och våra möjligheter att verka för våra mål. Genom att ansluta sig till Nato stärker Finland framför allt sin egen säkerhet”, sade Marin.

Under debatten tog riksdagsledamöterna bland annat upp den omfattande samhälleliga debatten för ett Natomedlemskap. Riksdagsledamöterna tackade också den utrikespolitiska ledningen för ett målmedvetet arbete för landets säkerhet. 

Efter en 14 timmar lång debatt med 212 anföranden remitterades ärendet till utrikesutskottet för vidare behandling. Efter utskottsbehandlingen tas ärendet upp till enda behandlingen, dvs. responsdebatt, i plenum. Responsdebatten förs tisdagen den 17 maj med början kl. 12.

Efter att riksdagsbehandlingen är avslutad kan republikens president på förslag av statsrådet besluta att Finland ansöker om medlemskap i Nato.​

Statsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (SRR 3/2022)
Läs mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna ​

Kategorier