Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa i första behandling

Publicerad 25-01-2022 16:00

​Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (cent) presenterade utskottets betänkande i plenum. Arkivbild.

Ändringen i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa i första behandling

Riksdagen godkände tisdagen den 25 januari i första behandling en temporär ändring av utkomstskyddet för arbetslösa. Ändringen gäller självrisktiden för utkomstskyddet. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 39/2021).

Genom ändringen betalas temporärt arbetslöshetsförmån för självrisktider vars första dag infaller under perioden 1.1.2022–28.2.2022. Dessutom jämkas företagsinkomsterna temporärt enligt företagarens egen anmälan om det har skett en betydande förändring i inkomsterna på grund av covid-19-epidemin.

Ändringen är ett sätt att bemöta det behov av att stärka arbetstagarnas försörjning som följer av de begränsningsåtgärder som vidtagits för att bekämpa coronaepidemin.

​Ärendet tas upp till andra behanling på fredag.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 39/2021

Kategorier