Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen behandlade statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Publicerad 29-03-2022 19:30

​Kulturutskottets ordförande Paula Risikko (saml) presenterade utskottets betänkande i plenum. 

Riksdagen behandlade statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagen förde tisdagen den 29 mars responsdebatt om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse (SRR 1/2021). Som grund för debatten låg kulturutskottets betänkande (KuUB 19/2021).

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse fastställer målbilden för utbildningen och forskningen fram till 2040-talet samt de ändringar i resurserna, strukturerna och styrningen som behövs för att uppnå målet. Redogörelsen fungera också som grund för det framtida utbildningspolitiska beslutsfattandet.

Kulturutskottets ordförande Paula Risikko (saml) konstaterade i sitt inledningsanförande att utskottets betänkande och den utbildningspolitiska redogörelsen bildar en helhet som planen för verkställande av redogörelsen med sikte på 2040-talets utbildning kommer att bygga på. 

”Parallellt med den utbildningspolitiska redogörelsen har det gjorts en första samlad utredning om utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen”, sade Risikko.  

Kulturutskottet betonar i sitt betänkande att redogörelsen är viktig med tanke på den långsiktiga utvecklingen av Finlands utbildningspolitik. Den föregående utbildningspolitiska redogörelsen är från 2006, och därför behövs det en ny vision för utbildningspolitikens framtida riktning.

Utskottet välkomnar särskilt att redogörelsen tar upp inlärning i fråga om personer med funktionsnedsättning. Utskottet betonar att alla elever och studerande har lika rätt att lära sig och utvecklas samt att få det stöd de behöver oberoende av utgångspunkt.

Kulturutskottets betänkande 19/2021
Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse SRR 1/2021​

Kategorier
Ungdomensriksdag