Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Talman Vanhanen: Koordineringsgruppen säkerställer informationsgången

Publicerad 01-04-2022 14:40

​​Riksdagens talman Matti Vanhanen vid presskonferensen om koordineringsgruppens arbete.

Talman Vanhanen: Koordineringsgruppen säkerställer informationsgången

Riksdagens talmanskonferens har fredagen den 1 april tillsatt en parlamentarisk koordineringsgrupp med uppgift att säkerställa informationsgången mellan olika aktörer under den tid som riksdagen behandlar statsrådets redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön. 

Koordineringsgruppen ordförande är riksdagens talman Matti Vanhanen. I koordineringsgruppen ingår även riksdagens båda vice talmän Antti Rinne och Juho Eerola samt riksdagsgruppernas och riksdagspartiernas ordförande. 

Statsrådet sammanställer som bäst för riksdagen en redogörelse om det aktuella läget där man granskar förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska miljön, i säkerheten och omvärlden samt vilka följder förändringarna kommer att ha för Finland efter Rysslands invasion av Ukraina.

Vanhanen betonar att koordineringsgruppen inte förbereder något ställningstagande med anledning av redogörelsen. Riksdagens ställningstagande godkänns i plenum och som grund för beslutet ligger utrikesutskottets betänkande. 

Vanhanen konstaterar att initiativ till utrikes- och säkerhetspolitiska lösningar ska enligt grundlagen tas av republikens president och statsrådet. En dialog med koordineringsgruppen ger enligt Vanhanen andra statsorgan en möjlighet att bedöma de olika alternativens understöd i riksdagen.

Under tiden som redogörelsens riksdagsbehandling pågår kan presidenten och statsrådet ännu till riksdagen framställa nya konkreta förslag. ”För ett eventuellt ställningstagande i anslutning till ett Natomedlemskap behövs likalydande beslut av tre statsorgan och i sista hand är det riksdagen som beslutar om Finland lämnar in en ansökan eller inte”, sade Vanhanen. ​

​Webbpptagning från talmannens presskonferensen

Kategorier