Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Tre medborgarinitiativ i remissdebatt

Publicerad 20-04-2022 23:55

Tre medborgarinitiativ i remissdebatt

Riksdagen förde onsdagen den 20 april remissdebatt om två medborgarinitiativ om Finlands Natomedlemskap och medborgarinitiativet om att tillåta användning av infanteriminor. Efter remissdebatten remitterades medborgarinitiativen till utrikesutskottet för vidare behandling. 

I medborgarinitiativet Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt grundlagen (MI 2/2022) föreslår man att en lagberedning ska inledas om finländsk anslutning till militäralliansen Nato. 

I medborgarinitiativet Folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato (MI 3/2022) föreslår man att det ordnas en rådgivande folkomröstning om Finlands Natomedlemskap i enlighet med 53 § i grundlagen.

I medborgarinitiativet Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och transport av infanteriminor (MI 4/2022) föreslås att man inleder brådskande lagberedning och vidtar andra åtgärder genom vilka Finland frånträder Ottawakonventionen om förbud mot minor och tillåter användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor.

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Medborgarinitiativet MI 2/2022 med behandlingsinformation
Medborgarinitiativet MI 3/2022 med behandlingsinformation
Medborgarinitiativet MI 4/2022 med behandlingsinformation
Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen​

Kategorier