Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen diskuterade utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter

Publicerad 30.1.2019 16:10
Redigerad 31.1.2019 13:58

​Debatten öppnades av debattinitiativets första undertecknare Matti Vanhanen.

Riksdagen diskuterade utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter

​Riksdagen förde onsdagen den 30 januari en aktuell debatt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser. Som grund för debatten låg ett debattinitiativ.

Debatten öppnades av debattinitiativets första undertecknare, utrikesutskottets ordförande Matti Vanhanen (cent) som konstaterade att humanitära kriser oftast uppstår i länder där det pågår en aktiv konflikt. Vanhanen betonade vikten av att det humanitära biståndet kommer fram och att det finns förutsättningar för biståndsorganisationernas verksamhet.

I flera anföranden tog man också upp vikten av att den humanitära hjälpen når fram.

Statsrådets anförande hölls av utrikesminister Timo Soini (blå). Soini påminde om fredsförmedlingens betydelse då det gäller att förebygga och lösa våldsamma konflikter.

Debattinitiativet DI 19/2018

Debattinitiativet är ett skriftligt förslag till talmanskonferensen om ett tema för en debatt om aktuella frågor.

Kategorier