Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Behandlingen om förslaget om ändring av gruvlagen inleddes i riksdagen

Publicerad 14-09-2022 21:30

Behandlingen om förslaget om ändring av gruvlagen inleddes i riksdagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen (RP 126/2022) var föremål för remissdebatt i plenum den 14 september. Avsikten med reformen är bland annat att förbättra medborgares möjligheter att påverka och höja nivån på miljöskyddet.

I propositionen föreslås bland annat att en förutsättning för beviljande av gruvtillstånd skulle vara en plan godkänd av kommunen. Dessutom skulle landskaps- och miljöaspekter samt naturens mångfald beaktas på ett effektivare sätt vid tillståndsprövningen. Också andra näringar skulle beaktas mer ingående.

I lagen föreslås en skärpning av villkoren för förlängningar av malmletningstillstånd, bland annat krävs markägarnas samtycke när tillståndet varit i kraft i tio år. För att förbättra medborgarnas tillgång till information föreslås också öppna, årliga informationsträffar.

Ärendet skickades till ekonomiutskottet, som dessutom ska få utlåtanden av grundlagsutskottet och miljöutskottet.


Kategorier