Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Riksdagen röstar om godkännande av beslutet om EU:s egna medel tisdagen den 18 maj
  Debatten om godkännande av beslutet om EU:s egna medel fortsätter
  Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot
  Debatten om godkännande av beslutet om EU:s egna medel avbröts, fortsätter fredag kl. 13.30
  Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 har börjat
  Riksdagen debatterade beslutet om EU:s egna medel, debatten fortsätter på onsdag
  Riksdagen förkastade medborgarinitiativet för folkomröstning om EU:s återhämtningspaket
  Talman Vehviläinen deltog i EU-talmanskonferensen på distans
  Beväringar får förhandsrösta i kommunalvalet på garnisonerna
  Riksdagen behandlade medborgarinitiativet för en folkomröstning om EU:s stimulanspaket, votering på tisdag
  Kulturutskottet träffade Sveriges kulturutskott på distans
  Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse i remissdebatt
  Webbupptagning från finansutskottets presskonferens onsdagen den 5 maj
  Finansutskottet: Till fördel för Finland att delta i EU:s återhämtningspaket
  Tre oppositionsgrupper interpellerar om regeringens finans- och sysselsättningspolitik
  Förlängning av de temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås
  Årets andra tilläggsbudgetproposition i remissdebatt
  Nordiska och baltiska ländernas utrikesutskott diskuterar arktiska frågor
  Talmanskonferensen: Från och med den 4 maj tas även andra än brådskande ärenden upp i plenum
  President Niinistö diskuterade med stora utskottet
  Riksdagen fick statsministerns upplysning om regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna
  Temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar godkänd
  Riksdagen behandlar regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna onsdagen den 28 april
  Medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning överlämnades till riksdagen
  Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om jakt på varg
  Nordiska rådets presidium efterlyser tätare nordiskt samarbete i EU-ärenden
  Webbupptagning: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterar statsrådets redogörelse om EU-politiken
  Skärpta straff föreslås för betalningsmedelsbrott
  Remissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar
  Medborgarinitiativet för att förbjuda energiutvinning av torv överlämnades till riksdagen
  Belarus, Turkiet och Navalnyi på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsession
  Ny video Unga deltar och påverkar
  Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd
  Talman Vehviläinen träffade Estlands talman på distans
  Definitionen av kommersiell fiskare ändras
  Arktiska parlamentarikerkonferensen sammanträder på distans
  Östersjön och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans
  Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft
  Framtidsutskottet veterligen först i världen med sakkunnigutfrågning av artificiell intelligens
  Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandling
  Revisionsverkets generaldirektör avstängs från tjänsteutövning
  Webbupptagning från talman Anu Vehviläinens presskonferens den 8 april
  Ändringen av avfallslagen i remissdebatt
  Riksdagsbibliotekets årsberättelse för 2020 har publicerats
  Riksdagen godkände ändringarna i lagstiftningen om taxitrafik
  De temporära ändringarna i utsökningen fortsätter till årets slut
  I april behandlas endast nödvändiga och brådskande ärenden i plenum
  Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd
  Riksdagen godkände fortsatt nedstängning av restauranger
  Earth Hour släckte ljusen i Riksdagshuset