Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Finlands ledamöter uppmanar alla Europas länder att bekämpa våld i nära relationer
  Underrättelsetillsynsutskottet: Natomedlemskapet förbättrar förutsättningar för finländska underrättelsemyndigheter
  Riksdagen godkände förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom äldreomsorgen
  Niikko i Europarådet: Kvinnor måste skyddas mot äktenskapsfångenskap
  Kemppi i Europarådet: Telefonappars och algoritmers säkerhet är del av en fungerande demokrati
  Natoparlamentariker från Finland och Sverige besöker Natos högkvarter
  Hopsu och Kivelä i Europarådet: Miljöförstörelse bör kriminaliseras
  Kiljunen: Kosovo hör till Europarådet
  Video: Öppen utfrågning i grundlagsutskottet om sametingslagen
  Första behandling av regeringspropositionen till lag om könsfastställelse
  Riksdagen förde remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2
  Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin lämnades till riksdagen
  Riksdagen deltar i Educa-mässan
  Europarådet fortsätter samtal om Rysslands anfall mot Ukraina
  Nordiska rådet diskuterar innehållet i Helsingforsavtalet
  Stödet åt Ukraina stora samtalsämnet då stora utskottet träffade finländska Europaparlamentariker
  Stora utskottet och finländska Europaparlamentariker träffades i Helsingfors
  Inlärningsresultat och den ekonomiska politiken i fokus under frågestunden
  Social- och hälsovårdsutskottet: En lagreform om fastställande av könstillhörighet är nödvändig
  Försvarsutskottet: Riksdagen måste hållas à jour om Natobeslutsfattande
  Riksdagen godkände postlagens innehåll
  Stora utskottet och spanska parlamentets EU-utskott träffades i Helsingfors
  Ekonomiutskottet förordar regeringens proposition om begränsningar för bostads- och husbolagskrediter
  Riksdagen behandlade äldreomsorgslagens personaldimensionering
  Video: Talmännen Vanhanens och Norléns pressträff måndagen den 16 januari
  Finlands och Sveriges talmän tackar för starkt samarbete även under Natomedlemskapsprocessen
  Stora utskottet hörde finansminister Saarikko
  Sveriges riksdags talman Norlén besöker Finland
  EU:s restaureringsförordning och den offentliga ekonomin i fokus under frågestunden
  Grundlagsutskottets utlåtande om propositionen om Finlands anslutning till Nato klart
  Remissdebatt om anpassningsplanen för klimatförändringar
  Elbranschens vinstskatt behandlas i riksdagen
  Europarådets parlamentariska församlings ordförande Kox besöker Helsingfors
  Sveriges utrikesutskott besöker Finland
  Riksdagen godkände statsbudgeten för 2023
  Regeringen fick riksdagens förtroende i slutet av budgetbehandlingen
  Ekonomiutskottet efterlyser snabbare åtgärder för billigare el och investeringar
  Regeringen fick riksdagens förtroende i omröstningen om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet
  Regeringen besvarade interpellationen om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet
  Finlands och USA:s försvarsutskott träffades i riksdagen
  Stora utskottet godkände riksdagens ståndpunkt gällande energirådets frågor
  Elen debatterades under torsdagens muntliga frågestund
  Riksdagen förde allmän debatt om statsbudgeten för 2023
  Belarus oppositionsledare Tsichanoŭskaja besökte riksdagen
  Tidtabellen för enda behandlingen av statsbudgeten 2023
  Riksdagen förde remissdebatt om propositionen om Finlands anslutning till Nato
  Finansutskottet betonar vikten av att stoppa skuldsättningstakten och stärka de offentliga finanserna
  Stora utskottet hörde statsminister Marin om EU-toppmöten
  Riksdagen godkände uttalande om skydd av typer av vattennatur
  Riksdagen för i dag tisdag remissdebatt om regeringens proposition om Finlands anslutning till Nato