Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Junnila, Hopsu och Packalén observerar valet i Kirgizistan
  Kauma observerar valet i Kazakstan
  Namnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historia
  Riksdagen har utsatts för en cyberattack
  Statsbudgeten för 2021 godkänd
  Riksdagen valde Tarja Filatov till första vice talman
  Talmännen utbytte gratulationer med anledning av Finlands och Rysslands 100-åriga diplomatiska förbindelser
  Budgetomröstningarna den här veckan i begränsad sammansättning, fullständig sammansättning på måndag
  Behandlingen av nästa års budget började
  Webbupptagning från underrättelsetillsynsutskottets presskonferens
  Färöarnas Kristina Háfoss ny direktör för Nordiska rådet
  Riksdagen behandlar budgeten i dagarna fem
  Läroplikten förlängs till 18 år
  Minister Haavisto har riksdagens förtroende
  Förslaget till en social- och hälsovårsreform i remissdebatt
  Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot
  Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i remissdebatt
  Webbupptagning från finansutskottets presskonferens om statsbudgeten för 2021
  Medborgarinitiativet Egen vilja 2020 överlämnades till riksdagen
  Finansutskottet: Budgeten stöder sysselsättningen och konkurrenskraften
  Webbupptagning: Talmannen träffade journalister över Teams
  Webbupptagning från grundlagsutskottets presskonferens om ministeransvarighetsfrågan
  Fler avgiftsfria social- och hälsovårdstjänster i klientavgiftslagen
  Läropliktslagen i första behandling
  Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot
  Webbupptagning från kulturutskottets presskonferens om läropliktsreformen
  Skolor får möjlighet att boka distansvisning via Teams
  Ändringen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården i första behandling
  Medborgarinitiativet om att ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket i remissdebatt
  Medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis i remissdebatt
  Riksdagen debatterade programmet för hållbar tillväxt
  Miljöutskottet har godkänt betänkandet om klimatårsberättelsen 2020
  Riksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
  Årets sjunde tilläggsbudget godkänd
  Kompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatt
  Olaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtal
  Specialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagen
  Riksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidare
  Medborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagen
  Webbupptagning: Jord- och skogsbruksutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet Vattnet är vårt
  Flaggorna vajar för barnets rättigheter fredagen den 20 november
  Medborgarinitiativet om jakten på varg i remissdebatt
  Avräkningsgrunden i självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procent
  Talman Vehviläinen träffade Sveriges talman på distans
  Kompletteringen av sjunde tilläggsbudgetpropositionen i remissdebatt
  Riksdagen deltar i projektet för en bättre samtalskultur
  Ändringen av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice godkänd
  Webbupptagning: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterade aktuella EU-frågor
  Medborgarinitiativet om EU:s stimulanspaket överlämnades till riksdagen
  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse i remissdebatt