Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Inre säkerhet och säkerhetspolitik i fokus under frågestunden
  Helsingfors förvaltningsdomstol avgjorde uppsägningsärende till riksdagens kanslis fördel
  Riksdagen debatterade interpellationen om energi och el
  Stora utskottet hörde statsminister Marin inför stats- och regeringschefernas möte i Prag
  Istanbulkonventionens handbok för parlamentariker publicerad på finska och svenska
  Remissdebatt om funktionshinderservicelagen, translagen och djurskyddslagen
  Riksdagen betonade fortsatt stöd åt Ukraina i den aktuella debatten
  Plenum i dag: aktuell debatt och remissdebatt bl.a. om den s.k. translagen (se preliminära tidtabellen för remissdebatterna)
  Vanhanen: Den tekniska utvecklingen och distansarbetet flyttar den dagliga konsumtionen till bostadsområdena
  Stora utskottets ordförande Satu Hassi: Kriget tar slut då Putin drar sina trupper ut ur Ukraina
  Ståndslantdagens handlingar nu digitaliserade
  Regeringen fick riksdagens förtroende – rösterna föll 91–73
  Parlamentariker från hela världen samlas i Finland för framtidsutskottens första världskongress
  Utrikes- och säkerhetspolitik i fokus under muntliga frågestunden
  Social- och hälsovårdsutskottet föreslår ändringar i abortlagen utifrån medborgarinitiativet EgenVilja2020
  Regeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgen
  Riksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriser
  Grundlagsutskottet besöker Åland
  Det internationella säkerhetsläget präglade stora utskottets samtal i Bryssel
  Vanhanen och Norges talmanspresidium: Nordiskt samarbete behövs särskilt mycket i dessa tider
  Försvarspolitik och försörjningsberedskap intresserar brittiska parlamentariker på besök
  Distansbesöken i riksdagen fortsätter
  Stora utskottet i Bryssel 26–27.9
  OSSE-parlamentariker diskuterar organisationens framtid
  Norges talmanspresidium besöker Finland
  Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i Rom 25–28.9
  Riksdagen fortsatte behandla budgetpropositionen
  Läget vid östgränsen och Fortums Uniperaffär debatterades under frågestunden
  Riksdagen inledde behandlingen av 2023 års budgetproposition
  Tre riksdagsgrupper ställde en interpellation om energimarknaden
  Jord- och skogsbruksutskottet tog ställning till medborgarinitiativ om vitkindade gäss, saimenvikaren, vargen och jakt på hotade arter
  Behandlingen av nästa års budget inleds den 20 september
  Riksdagen godkände slutgiltigt den så kallade patientsäkerhetslagen
  Riksdagen godkände innehållet i den så kallade patientsäkerhetslagen
  Webbupptagning av social- och hälsovårdsutskottets pressträff den 16 september
  Social- och hälsovårdsutskottet förordar den så kallade patientsäkerhetslagen
  Riksdagen förordar bistånd till Ukraina
  Webbupptagning av jord- och skogsbruksutskottets öppna utfrågning
  Remissdebatt om medborgarinitiativet Tillstånd att leva
  Turistvisum åt ryssar och sjukvårdskrisen debatterades under frågestunden
  Direkt: Öppen utfrågning i jord- och skogsbruksutskottet 16.9 kl. 9.00
  Statens revisionsverk överräckte sin årsberättelse till riksdagen
  Behandlingen om förslaget om ändring av gruvlagen inleddes i riksdagen
  Riksdagen inledde behandlingen av den så kallade patientsäkerhetslagen
  Remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken
  Riksdagen godkände låne- och garantiprogrammet på 10 miljarder euro till energibranschen
  Omröstning om årets tredje tilläggsbudget i onsdagens plenum
  Remissdebatt om regeringens proposition om den så kallade patientsäkerhetslagen den 14 september
  Interpellation om äldreomsorgens läge och hälsovårdstjänsternas kris framställdes i plenum
  Finansutskottet: Energibranschens låne- och garantiprogram är befogat