Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Riksdagen godkände ibruktagande av coronapass och förlängning av inresebestämmelserna
  Medborgarinitiativet om att förbjuda jakt på hotade arter överlämnades till riksdagen
  Medborgarinitiativen om användning av torv och om Yles textinnehåll i remissdebatt
  Riksdagen fick statsministerns upplysning om läget i Afghanistan
  Webbupptagning från arbetslivs- och jämställdhetsutskottets möte
  Lagförslaget till coronapass godkänt i första behandling
  Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens
  Social- och hälsovårdsutskottet föreslår en åldersgräns på 16 år för coronapasset
  Interpellation om invandring och ekonomi
  Riksdagen debatterade psykisk ohälsa och missbruksproblem
  Ändringen av lotterilagen i remissdebatt
  Östersjöparlamentarikerna hör unga om miljöfrågor
  Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet
  Petri Honkonen Europarådets rapportör för Rumänien
  Medborgarinitiativet om att trygga Yles textinnehåll överlämnades till riksdagen
  Medborgarinitiativet för klassificering av torven som förnybar naturresurs överlämnades till riksdagen
  Riksdagen debatterar budgeten hela veckan
  Får man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen
  Medborgarinitiativet för en mer rättvis translag överlämnades till riksdagen
  Riksdagen återgår till normalt plenumarbete den 5 oktober
  Riksdagsbehandlingen av nästa års budget börjar vecka 39
  IPU:s nordiska parlamentariker samlas i Rantasalmi
  Förslaget till coronapass i remissdebatt
  Noggrann definition av närkontakt stryks i lagen om smittsamma sjukdomar
  Medborgarinitiativet om skolvåld överlämnades till riksdagen
  Statsrådets redogörelse om den inre säkerheten i remissdebatt
  Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling
  Statsrådets försvarsredogörelse i remissdebatt
  Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas
  Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatt
  Riksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken
  Juha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinen
  Utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna i remissdebatt
  Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bäst
  Talman Vehviläinen träffade talmannen för Vietnams parlament
  Kommissionen vill fortsätta dialogen med riksdagen om strategisk framsyn
  Tre nya riksdagsledamöter visade upp sina fullmakter
  Riksdagen godkände medborgarinitiativet för att förhindra privatisering av vattentjänster
  Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service 4.10.2021
  Specialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagen till och med den 4 oktober
  Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i remissdebatt
  Ikonen, Vartiainen och Arhinmäki beviljades befrielse från ledamotsuppdraget
  Webbupptagning: Talman Vehviläinen berättar om riksdagens höstsession
  Nordiska rådet diskuterar på sitt höstmöte den ojämlikhet som coronakrisen fört med sig
  Förfarandet då riksdagsledamot begär om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot
  Parlamentariska Östersjösamarbetet fyller 30 år
  Webbupptagning från stora utskottets offentliga hörande vid Europaforum
  Medborgarinitiativet för identifikationsmärkning och sterilisering av katter överlämnades till riksdagen
  Riksdagen samlas till plenum fredagen den 20 augusti med anledning av situationen i Afghanistan
  Temporär lagändring för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet godkänd