Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Nordiska rådets president Erkki Tuomioja: Historiker behövs för att undvika missbruk av historien
  Talman Vanhanen: Vintern och våren präglades av många stora frågor i riksdagen
  Riksdagen godkände ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagen
  Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum
  Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagen
  Försvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhot
  Riksdagen debatterade klimatpolitik
  Georgiens talman besökte riksdagen
  Ändringen av gränsbevakningslagen i remissdebatt
  Webbupptagning: Social- och hälsovårdsutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet för en mer rättvis translag
  Östersjöregionens framtid i fokus då Östersjöparlamentarikerna samlas i Stockholm
  Litteratur med anknytning till Åland kan lånas på Riksdagsbiblioteket
  Riksdagen debatterade mänskliga rättigheter
  Remissdebatt om temporärt bränslestöd till transportföretag
  Regeringens årsberättelse i remissdebatt
  Finlands honorärkonsuler i Nordamerika besökte riksdagen
  Starkt stöd för Finlands och Sveriges Natomedlemskap av ordförandena för försvarsutskotten i Norden, Baltikum, Polen och Tyskland
  Medborgarinitiativet om att bevilja asylsökande som bott länge i Finland uppehållstillstånd överlämnades till riksdagen
  Riksdagsbiblioteket firar i dag sin 150-årsdag
  Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets möte
  Riksdagsbiblioteket – plock ur 150 års historia. Utställning i Riksdagsbiblioteket 1.6–9.9.2022
  Ändrad tidpunkt för jord- och skogsbruksutskottets presskonferens
  Talman Vanhanen deltog i nordiskt-baltiskt talmansbesök i Moldavien
  Årets andra tilläggsbudgetproposition i remissdebatt
  Talman Vanhanen deltog i Natomöte i Vilnius
  Ukrainas presidents särskilda sändebud besökte riksdagen
  Nya klimatlagen godkänd
  Resekostnadsavdraget höjs temporärt
  Talmannen i Rumäniens senat besökte riksdagen
  Riksdagen hedrade minnet av före detta talmannen Ilkka Suominen med en tyst minut
  Remissdebatt om ändring av vårdgarantin inom primärvården
  Estlands talman besökte riksdagen
  Riksdagen understöder att Finland ansöker om medlemskap i Nato
  Webbupptagning från utrikesutskottets presskonferens
  Utrikesutskottet: Finland bör ansöka om medlemskap i Nato
  Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen i remissdebatt
  Talmannen träffade senatorer från Förenta staterna
  Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen lämnades till riksdagen
  Riksdagen debatterade behoven av att reformera integrationsfrämjandet
  Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
  Webbupptagning: Talmannen berättar om aktualitetsredogörelsen
  Framtidsutskottet ser de nordiska länderna som fredsfrämjare i en alltmer pluralistisk värld
  Webbupptagning från försvarsutskottets presskonferens om aktualitetsredogörelsen
  Ranne: Livsviktigt med gränsöverskridande samarbete på Nordkalotten
  Finansutskottet: Natomedlemskap i första hand ett alternativ som måste bedömas ur ett försvarspolitiskt perspektiv
  Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning avslutad
  Kommunikationsutskottet betonar vikten av cybersäkerhet och fungerande transportförbindelser
  Miljöutskottet godkände förslaget till ny klimatlag
  Beredskapslagen föreslås få bestämmelser om hybridhot
  Ville Valkonen uppvisade sin fullmakt