Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Parlamentariker från hela världen samlas i Finland för framtidsutskottens första världskongress

Publicerad 11-10-2022 10:00

Parlamentariker från hela världen samlas i Finland för framtidsutskottens första världskongress

Framtidsutskottens världskongress (The World Summit of the Committees of the Future) samlar för första gången olika parlaments utskott, som behandlar framtidsfrågor. Världskongressen ordnas i Lilla parlamentet den 12–13.10.2022.

Målet med kongressen är att föra samman framtidsutskott från olika länder och finna ämnen utskotten vill behandla tillsammans. I sina anföranden kommer utskotten att ta upp teman de anser viktiga, såsom teknologiska möjligheter för att gynna miljövänlighet och jämställdhet, digital ekonomi och utnyttjande av algoritmer för behov inom övernationell reglering samt betydelsen av parlamentariskt samarbete för förutseende beslutsfattande och utmaningar med hållbarhet.

Frågorna riksdagens framtidsutskott tar upp gäller jordens ändliga naturresurser och teknologisk utveckling, framtiden för algoritmbaserad kommunikation, mänskligheten år 2222 samt medborgarnas framtidsfärdigheter och betydelsen av hopp och tillit för samhällelig utveckling.

Världskongressen är tänkt att bilda ett internationellt parlamentariskt framtidsforum, som för samman de utskott som i sina parlament har mandat att behandla frågor i ett långt perspektiv. Ju snabbare olika kriser uppstår runt världen, desto viktigare är det att skapa förutsättningar för gemensam dialog.

Värden för världskongressen, Finlands framtidsutskott, var vid tiden för sitt grundande (år 1993) världens första parlamentariska utskott som behandlade framtidspolitik. Sedermera har framtidsutskott grundats i flera andra parlament. I kongressen deltar framtidsutskott från parlamenten i Chile, Filippinerna, Island, Litauen, Paraguay och Uruguay. Dessutom deltar följande länder vars parlamentsutskott också behandlar framtidsfrågor: Österrike, Kanada, Polen, Thailand, Estland och Vietnam. Ett mål för världskongressen är också att sporra till grundandet av nya framtidsutskott.

Kongressen öppnas av talman Matti Vanhanen och den leds av ordföranden för riksdagens framtidsutskott Joakim Strand. På grund av pandemin kan utskott också delta på distans, men i regel deltar gästerna på plats.

I slutet av kongressen antar utskotten en gemensam resolution, för att försäkra att de nu sonderande samtalen ska utmynna i en kontinuerlig internationell parlamentarisk framtidsdialog. Det görs också en engelskspråkig publikation om världskongressen, som presenterar själva kongressen och de deltagande utskotten samt deltagarnas förslag om vår tids viktiga framtidsfrågor.

Kategorier
Framtidsutskottet; Utskott