Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Inre säkerhet och säkerhetspolitik i fokus under frågestunden

Publicerad 07-10-2022 10:00

Inre säkerhet och säkerhetspolitik i fokus under frågestunden

Den första frågan under frågestunden den 6 oktober angick gängkriminalitet. Teman kopplade till det här var bland annat gängvåld, ökningen av gängkriminalitet och faktorer kopplade till den samt skärpning av invandringspolitiken och villkoren för permanent uppehållstillstånd. I sin fråga tog Juha Mäenpää (saf) också upp hur gängvåldet blivit grövre och mer internationellt samt utvecklingen av gängkriminaliteten i Sverige. Inrikesminister Krista Mikkonen (gröna) tog i sitt svar upp tryggandet av polisens resurser och integreringen av olika befolkningsgrupper i samhället bland annat med hjälp av utbildning och bostadspolitik.

Se Juha Mäenpääs fråga i plenum (på finska)​

Se Krista Mikkonens svar i plenum (på finska)​

Under frågestunden behandlades också mängden militärt bistånd till Ukraina och olika beredskapsalternativ med anledning av följderna av kriget i Ukraina. Antti Häkkänen (saml) betonade i sin fråga om materiellt bistånd betydelsen av västländernas avgörande stöd för Ukraina nu och för Europas säkerhet på längre sikt. I sitt svar bekräftade försvarsminister Antti Kaikkonen (cent) att statsrådet på torsdagen den 6 oktober hade fattat beslut om Finlands nionde militärbiståndspaket till Ukraina.

Övriga frågor under frågestunden handlade om stöd till biståndsorganisationer samt barnfamiljsfattigdom och fattigdom för ensamstående, personaldimensioneringen i vårdbranschen, läget inom den offentliga sektorn och inlärningsresultat.

Kategorier