Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Interpellation om äldreomsorgens läge och hälsovårdstjänsternas kris framställdes i plenum

Publicerad 13-09-2022 18:40

Interpellation om äldreomsorgens läge och hälsovårdstjänsternas kris framställdes i plenum

Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Kristdemokratiska riksdagsgruppens interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna (IP 2/2022 rd) framställdes i plenum tisdagen den 13 september. Föredragningsanförandet höll interpellationens första undertecknare Sari Sarkomaa (saml).

Efter framställandet av interpellationen remitterades den utan debatt till statsrådet för svar. Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. I regel svarar statsministern eller ministern vars ansvarsområde interpellationen gäller.

Läs interpellationen i sin helhet (IP 2/2022 rd)​

Kategorier