Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Istanbulkonventionens handbok för parlamentariker publicerad på finska och svenska

Publicerad 05-10-2022 16:25

Istanbulkonventionens handbok för parlamentariker publicerad på finska och svenska

Istanbulkonventionens handbok om förebyggande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer har publicerats på de båda inhemska språken. Ett publiceringsevenemang för handboken ordnades i Lilla parlamentet i riksdagen på onsdagen den 5 oktober..


– Detta är ett konkret och praktiskt verktyg för riksdagen och oss alla. Istanbulkonventionen är på europeisk nivå den första juridiskt bindande internationella överenskommelsen som syftar till att skydda kvinnor och familjer mot våld. Konventionen främjar avskaffandet av alla former av diskriminering av kvinnor och faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Sitt namn till trots tillämpas Istanbulkonventionen i Finland på alla former av våld och på alla våldsoffer, också män och pojkar, konstaterade riksdagens talman Matti Vanhanen, som höll ett öppningstal vid evenemanget.

Översättningen av handboken till finska och svenska bekostades av Finlands delegation i Europarådet och Människorättscentret.

Även i Finland finns det mycket att förbättra


– Detta är ett fint dokument som ökar allas vår medvetenhet. Inte heller i Finland ska man peka finger på andra kulturer eller samfund, utan också själva titta i spegeln, sa Kimmo Kiljunen (sd), ordförande för Finlands delegation i Europarådet.

Han beklagade också att anti-gender-rörelsen mot kvinnors rättigheter och jämställdhet har tagit sikte på Istanbulkonventionen.

– Som talmannen sa ser könsrelaterat våld inte till kön. Mäns rättigheter kan försvaras, men slag och våld är inte någons rättighet, aldrig eller någonstans.

Istanbulkonventionen har inte bara gjort våld mot kvinnor till en fråga om mänskliga rättigheter, utan har också bidragit till att identifiera lagstiftningsbehov på nationell nivå. Finland anslöt sig till konventionen år 2015, vilket har bidragit till inrättandet av nya skyddshem och till fler skyddshemsplatser samt till att förbättra ställningen för offer för våld i nära relationer.

Våld i nära relationer bland äldre hamnar i skymundan


Direktören för Människorättscentret Sirpa Rautio anser att det fortfarande finns mycket att göra, särskilt för utsatta personer.

– Personer med funktionsnedsättning löper dubbelt så stor risk att utsättas för våld i nära relationer. Trots det finns det fortfarande mycket att åtgärda till exempel när det gäller skyddshemmens tillgänglighet. Finlands nordligaste skyddshem finns i Rovaniemi – samma problem med långa avstånd gäller förstås också många andra tjänster. Alltför få undersökningar har gjorts om våld bland äldre, ofta av den enkla orsaken att personer över 75 år automatiskt utesluts från enkätundersökningarna. Istanbulkonventionen förutsätter att uppgifter samlas in på befolkningsnivå, och därför har vi också här något att förbättra”, påpekade Rautio.

Kategorier