Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Jord- och skogsbruksutskottet tog ställning till medborgarinitiativ om vitkindade gäss, saimenvikaren, vargen och jakt på hotade arter

Publicerad 20-09-2022 17:10

Jord- och skogsbruksutskottet tog ställning till medborgarinitiativ om vitkindade gäss, saimenvikaren, vargen och jakt på hotade arter

​Riksdagens jord- och skogsbruksutskott höll en pressträff på tisdagen den 20 september ​med anledning av fyra betänkanden.

Utskottets betänkanden gällde medborgarinitiativen Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas (MI 8/2019), Tillåt jakt på vitkindad gås (MI 3/2020), Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador (MI 4/2020) och Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen (MI 9/2021).

I sitt betänkande om nätfiske i saimenvikarens utbredningsområde anser utskottet att de befintliga fiskebegränsningarna är tillräckliga och att det inte finns behov för ytterligare begränsningar i lag. Betänkandet innehåller en reservation.

Beträffande jakten på vitkindad gås anser utskottet i sitt betänkande att jakt på djuret inte kan tillåtas genom ett nationellt beslut, och förkastar därmed medborgarinitiativets förslag. Betänkandet innehåller en reservation.

I betänkandet om stamvårdande jakt på varg föreslår utskottet att statsrådet ska bereda lagstiftning för en mer precis jaktlag, som med undantagslov tillåter jakt på varg, ifall det inte hämmar att bevara eller uppnå en gynnsam skyddsnivå för arten. Betänkandet innehåller en reservation.

Utskottets betänkande om förbudet för jakt på hotade arter tar fasta på medborgarinitiativets oro för skyddande av arter, men anser det inte befogat att enligt initiativet koppla fridlysningen och jaktbegränsningar direkt till bedömningen om fridlysning. Utskottet föreslår att förkasta lagförslaget i medborgarinitiativet. Betänkandet innehåller en reservation.

Jord- och skogsbruksutskottets hela pressträff kan ses på riksdagens webbsändningstjänst (på finska)​

Betänkandena publiceras på svenska på utskottets webbsida under "Senaste betänkanden"​

Alla medborgarinitiativ kan läsas på riksdagens webbplats, rätt initiativ hittas med hjälp av diarienumret ovan (x/xxxx)​

Kategorier