Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatt

Publicerad 25-02-2021 18:00
Redigerad 26-02-2021 09:32

Ändringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av förslaget till ändring av lagen om småbarnspedagogik inleddes torsdagen den 25 februari med remissdebatt. Ändringen preciserar området för avvikelser från dimensioneringen av daghemmets personal.

Då lagen om småbarnspedagogik godkändes 2018 förutsatte riksdagen att man i fortsättningen bevakar och bedömer hur bestämmelsen om avvikelser från dimensioneringen av personal vid daghemmet fungerar och får genomslag och vid behov skyndsamt gör de lagstiftningsändringar som behövs för att garantera barnets bästa.

Det föreslagna nya momentet preciserar att det inte är tillåtet att avvika från det relationstal som avses i 35 paragrafen av orsaker som beror på frånvaro inom personalen. Det nya momentet preciserar tillämpningen av paragrafen och tryggar bättre genomförandet av dimensioneringen av personalen.

I propositionen föreslås det också att personalen inom småbarnspedagogiken ska ha skyldighet att anmäla sådana missförhållanden eller risker för uppenbara missförhållanden som de upptäckt i genomförandet av småbarnspedagogiken.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till kulturutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 249/2020​

Kategorier