Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ledamöter deltar i konferensen Parliamentary Week i Bryssel

Publicerad 28-02-2023 13:55

​Riksdagen representerades av finansutskottets medlem Ville Vähämäki (saf), stora utskottets medlem Anne-Mari Virolainen (saml) och finansutskottets ordförande Johannes Virolainen (sd).

Ledamöter deltar i konferensen Parliamentary Week i Bryssel

Konferensen European Parliamentary Week förde den 27–28 februari samman parlamentariker i Bryssel från EU-ländernas nationella parlament samt från ansökar- och partnerländer. Konferensens huvudteman var aktuella ekonomiska frågor, såsom revideringen av EU:s fleråriga budgetram och de ekonomiskpolitiska reglerna samt de sociala konsekvenserna av inflationen. Stödet åt Ukraina och återuppbyggnaden var också påtagliga i konferensens diskussioner. Från riksdagen deltog finansutskottets ordförande Johannes Koskinen (sd), finansutskottets medlem Ville Vähämäki (saf) och stora utskottets medlem Anne-Mari Virolainen (saml).

Under diskussionerna om situationen i Ukraina konstaterade finansutskottets ordförande Koskinen att användningen av beslagtagna ryska medel för att bistå Ukraina bör övervägas mer. För att denna fråga ska framskrida krävs ett internationellt avtal. Återuppbyggnaden av Ukraina bör enligt Koskinen vara ett omfattande, internationellt projekt som utöver EU också omfattar bland annat internationella finansinstitut och de oljeproducerande länder som dragit nytta av krisen.

Ledamot Vähämäki frågade i en diskussion om EU:s budget om den verkliga kostnaden för EU:s stödpaket för EU och medlemsstaterna. Räntekostnaderna för anknytande lån kommer i fortsättningen att stiga och i sista hand kommer medlemsstaterna att betala tillbaka lånen. Vähämäki betonade också att det inte går att lösa frågan genom att luckra upp EU:s fleråriga budgetram.

Ledamot Virolainen betonade i diskussionen om EU:s ekonomis allmänna läge vikten av att säkerställa Europas konkurrenskraft och stödja handelspolitiken i att svara på det amerikanska industri- och klimatprogrammet IRA. Likaså är det viktigt att bli av med EU:s beroende av Kina, underströk Virolainen.

Kategorier
EU-ärenden