Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiska rådets vice president Ranne deltar i nordiskt framtidsforum

Publicerad 13-09-2022 14:10

Nordiska rådets vice president Ranne deltar i nordiskt framtidsforum

Vice presidenten i Nordiska rådet, riksdagsledamot Lulu Ranne (saf) deltar i det nordiska framtidsforumet i Tromsö 14–15 september. Framtidsforumet ordnas av Storfjords kommun, Tromsö och Finnmarks län, Nordkalottrådet, Nordkalottens Gränstjänst och Nordiska ministerrådet.

Under konferensen behandlas frågor om gränshinder i Norden. Enligt Ranne behövs det reformer i förfaringssätt, inflytande och speciellt i stärkandet av sådant samarbete som fördjupar god nordisk integration.

"Vi måste tillsammans se till att vardagen är smidig över de nordiska gränserna. Vi bör dela och skapa välfärd tillsammans, med respekt för varandra. En av samarbetets viktigaste aspekter är just slopandet av gränshinder, för att tillåta en god och trygg vardag", säger Ranne inför konferensen.

"I framtiden räcker det inte att länder skapar sina egna strategier på olika områden, ändrar lagar och bygger förvaltning åtskilda från varandra. Norden behöver en plan, en "samarbetsguide", som handleder oss i att upprätthålla, värna om och bygga en god och trygg nordisk vardag allt bättre tillsammans utan onödig byråkrati och självförvållade hinder", understryker Ranne.

"Då Nordiska rådet i år fyller 70 år har rådet en ypperlig chans att, mitt bland världens kriser och en gemensam Natostig, åta sig en stark roll som ledare för det nordiska samarbetet och säkerhetsaktör. Vi måste kräva handlingar av de nordiska regeringarna för att lösa våra gemensamma problem", betonar Ranne.

Finland ordförandeland i Nordiska rådet år 2022

Finland agerar i år ordförandeland i Nordiska rådet och i presidentskapsprogrammet slås det fast att nya och effektiva verktyg bör tas i bruk för att slopa gränshinder och främja mobilitet. I presidentskapsprogrammet betonas också behovet för reformer och förstärkning av det nordiska samarbetet.

Ett centralt tema för den finländska ordförandeperioden är ett hållbart Norden och framtiden för den nordiska välfärdsmodellen. Tyngdpunkterna för det parlamentariska samarbetet år 2022 är Ett socialt och ekologiskt hållbart Norden, Ett säkert Norden, Medborgarnas gränslösa Norden, Det internationella Norden och Ett framtidsorienterat Norden.

Ordförandeperioden är ett år lång och roterar mellan de nordiska länderna. Med anledning av ordförandeperioden ordnas Nordiska rådets session i Riksdagshuset vecka 44, då sessionsveckan för samman både riksdagsledamöter och ministrar från alla Nordens länder.

Kategorier