Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Regeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgen

Publicerad 28-09-2022 19:40

​Familje- och omsorgsminister Aki Lindén (sd) på väg upp i talarstolen.

Regeringen besvarade interpellationen om äldreomsorgen

I riksdagens plenum fördes på onsdagen en interpellationsdebatt om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna (IP 2/2022 rd). Det är ​var Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Kristdemokratiska riksdagsgruppen som har ställt en interpellation om frågan. Omröstning om interpellationen äger rum i plenum på fredag.

Familje- och omsorgsminister Aki Lindéns (sd) besvarade interpellationen. I sitt anförande sa minister Lindén att kommunerna ansvarar för hälsovården och äldreomsorgen det här året ut. Från och med nästa år är de helt finansierade av staten och välfärdsområdena ansvarar för tjänsterna. Finanseringen för dem har ökats med 1,3 miljarder till år 2023. Dessutom beviljas minst 550 miljoner euro för beredningen av reformen inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Minister Lindén sa att hälsovården och äldreomsorgen har utvecklats med "ett flertal viktiga reformer" under coronapandemin.

– Det viktigaste är så klart den bindande personaldimensioneringen i äldreomsorgen med 0,7 vårdare per klient dygnet runt. Den godkändes i juni 2020 mitt under coronakrisen och togs i bruk stegvis. Tilläggsresursen var 265 miljoner euro. På grund av den rådande bristen på arbetskraft inom vården har regeringen omprövat tidtabellen för genomförandet av reformen, så att vi inte tummar på målet men tar den i bruk stegvis.

I sitt anförande beskrev minister Lindén hur flera andra reformer i snabbt takt följt personaldimensioneringen. Regeringen har satsat 22 miljoner euro på handikapptjänster, 57 miljoner på barnskyddet, 34 miljoner på arbetet för psykisk hälsa, 8 miljoner på elevvården, en miljon på studenthälsan och så vidare. Programmet Framtidens social- och hälsovårdscenter har beviljats totalt 221 miljoner euro för projekt i regionerna för att höja basnivån. I det andra skedet av lagreformen för äldreomsorgen säkras resurser för 37 miljoner euro inom hemvården. Ett beslut som kan te sig litet men i princip är viktigt är grundandet av tjänsten som äldreombudsman.

– En speciellt viktig reform som stärker primärvården är skärpandet av vårdgarantin som regeringen gav en proposition om i maj. Den nuvarande vårdgarantin, som trädde i kraft 2004, har gynnat ingreppsbetonad specialsjukvård på primärvårdens, psykiska hälsovårdens och äldreomsorgens bekostnad, sa Lindén.​

Onsdagens interpellationsdebatt kan ses i sin helhet på riksdagens webbsändningstjänst​

Läs interpellationen (IP 2/2022 rd) på riksdagens webbplats​

Kategorier