Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om regeringens proposition om den så kallade patientsäkerhetslagen den 14 september

Publicerad 13-09-2022 19:20

Remissdebatt om regeringens proposition om den så kallade patientsäkerhetslagen den 14 september

Onsdagen den 14 september förs remissdebatt i plenum om regeringens proposition med förslag till lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt​ (RP 130/2022 rd). I propositionen föreslås en ny tidsbunden lag som syftar till att förhindra att kunders och patienters liv eller hälsa allvarligt äventyras på grund av personalbrist under pågående stridsåtgärder.

Tanken är att lagen skulle träda i kraft så fort den är godkänd och stadfäst. Lagen skulle vara i kraft till den 31 januari 2023.

Ärendets behandlingsinfo​


Kategorier