Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om medborgarinitiativet Tillstånd att leva

Publicerad 15-09-2022 20:40

Remissdebatt om medborgarinitiativet Tillstånd att leva

Medborgarinitiativet Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland (MI 6/2022)​ debatterades i plenum på torsdagen den 15 september.

I medborgarinitiativet föreslås att Finland ska bevilja fyraårigt kontinuerligt uppehållstillstånd för personer som har ansökt om asyl i Finland före 1.1.2017 och som inte har fått kontinuerligt uppehållstillstånd. Initiativet överräcktes till riksdagen den 7 juni.

Efter torsdagens remissdebatt skickades ärendet till förvaltningsutskottet för betänkande.

Följ ärendets behandling i riksdagen​

Kategorier