Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen diskuterade följderna av Rysslands anfallskrig för den europeiska energimarknaden

Publicerad 09-09-2022 11:10

Riksdagen diskuterade följderna av Rysslands anfallskrig för den europeiska energimarknaden

Debatten följde statsminister Sanna Marins (sd) upplysning om konsekvenserna av Rysslands angreppskrig mot Ukraina för den europeiska energimarknaden.


Enligt statsministern försöker Ryssland bryta ned finländarnas och européernas stöd till Ukraina genom att utpressa samhällen med sin energiexport. Följderna av Rysslands handlingar är konkreta och allvarliga såväl i Finland som i hela Europa, sa Marin.

Av den här anledningen har regeringen både med inhemska beslut och på EU-nivå strävat efter att krigets konsekvenser, som människorna märker av i sin vardag, inte ska leda till följderna Ryssland eftersträvar, sa Marin.

Statsministern återgav för riksdagen diskussioner om åtgärder på EU-nivå mot stigande energipriser och för att trygga tillgången till energi. I det exceptionella läget kan inga alternativ uteslutas, konstaterade Marin. Statsministern redogjorde också för regeringens åtgärder för att stävja prisstegringen och öka självförsörjningen, och beskrev hur problemen på derivatmarknaden är kopplade till energikrisen i Finland.

Riksdagsledamöterna behandlade i sina anföranden bland annat åtgärder på EU-nivå för att handskas med energikrisen, olika sätt att stödja medborgare som drabbas av stigande priser, förhållandet mellan klimat- och energipolitik, utnyttjandet av torv och små kärnkraftverk i produktionen, elmarknadens strukturella problem samt minskandet av elförbrukningen.

Regeringens krisåtgärder var också föremål för diskussion, bland annat i förhandlingarna med Uniper, ifråga om energimarknadens oroväckande utveckling redan före Rysslands anfall mot Ukraina samt i en bredare kontext om försvaret av västliga demokratiska värderingar och Europas sammanhållning.

Riksdagsledamot Riikka Purra (saf) meddelade i plenum att Sannfinländarnas riksdagsgrupp ställer en interpellation om energimarknaden, elpriset och regeringens Fortumpolitik.

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning remitteras inte till utskott, och riksdagen fattar inte heller något beslut om upplysningen.

Kategorier