Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om ändring av gruvlagen och godkände samtidigt fem uttalanden

Publicerad 15-10-2020 18:30
Redigerad 16-10-2020 10:03

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om ändring av gruvlagen och godkände samtidigt fem uttalanden

Riksdagen har förkastat lagförslagen i medborgarinitiativ om ändring av gruvlagen (MI 7/2019). Lagförslagen förkastades i enlighet med ekonomiutskottets betänkande (EkUB 7/2020). 

Samtidigt godkände riksdagen fem uttalanden i enlighet med jord- och skogsbruksutskottets betänkande: 

1. Riksdagen förutsätter att regeringen i revideringen av gruvlagstiftningen beaktar synpunkterna i ekonomiutskottets betänkande om initiativet samt genomförandet av målen i regeringsprogrammet.

2. Riksdagen förutsätter att regeringen tar hänsyn till att gruvmineraler är unika naturresurser för vars utvinning samhället bör få en skälig ersättning, och den förutsätter vidare att en gruvskatteutredning enligt regeringsprogrammet görs noggrant och i rask takt på så sätt att riksdagen får tillräckligt med tid att behandla lagstiftningsreformerna gällande gruvbeskattning under innevarande regeringsperiod. 

3. Riksdagen förutsätter att regeringen i syfte att garantera en tillståndsberedning av hög kvalitet avdelar tillräckliga resurser till de myndigheter som handlägger tillstånd för gruvor och att regeringen sörjer för öppen information om beredningen.

4. Riksdagen förutsätter att regeringen genom lagstiftning som styr gruvdriften dels tydligare säkerställer skyddet av områden som är viktiga för andra näringar eller boende eller som har oersättliga naturvärden, dels ser till att praxis för ersättningar till dem som orsakas olägenheter är rättvis. 

5. Riksdagen förutsätter att regeringen i tidsplanen för beredningen av gruvlagsreformen beaktar effekter av Ceta på målen för beredningen.

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande EkUB 7/2020​

Kategorier