Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen förordar bistånd till Ukraina

Publicerad 16-09-2022 18:45

Riksdagen förordar bistånd till Ukraina

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (sd) gav stora utskottet sin utredning om det kommande allmänna rådet (20.9) i Europeiska unionens råd. Rådet ska bland annat diskutera lagstiftningsarbetet i EU utifrån kommissionsordföranden von der Leyens tal till unionen, dagordningen för EU-toppmötet i oktober, kommissionens rapport om rättsstatsprincipen samt fortsatta åtgärder efter den europeiska framtidskonferensen.

​Stora utskottet och minister Tuppurainen diskuterade bland annat kommissionens kommande förslag för att handskas med krisen kring energitillgången och stigande priser, nya tekniska lösningar för att minska elförbrukningen och finanseringen av elmarknadsreformer. Dessutom diskuterades ett urval länders nationella åtgärder för stödja medborgare och företag som lider av höga priser, samt hur man kan hålla EU-länderna eniga under energikrisen.

Allmänna rådet den 20 september kan också komma att fatta beslut om att bevilja det makroekonomiska biståndspaketet till Ukraina.

EU-kommissionen har föreslagit ett biståndspaket på 5 miljarder euro. Förra veckan gav medlemsländernas finansministrar sitt politiska stöd för att stödja Ukraina. I linje med statsrådet och finansutskottet beslöt stora utskottet på fredagen att också förorda biståndet till Ukraina.

Finlands ståndpunkt i ärendet med tillhörande motiveringar kan läsas på riksdagens webbplats (E 107/2022)​

Kategorier