Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände innehållet i den så kallade patientsäkerhetslagen

Publicerad 16-09-2022 20:05

​Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi i plenisalen den 16 september.

Riksdagen godkände innehållet i den så kallade patientsäkerhetslagen

I den första behandlingen i plenum har riksdagen godkänt innehållet i den så kallade patientsäkerhetslagen. Innehållet godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Förslagen om innehållsändringar avslogs i omröstningarna i fredagens plenum den 16 september. Ändringsförslagen gällde innehållet i 5 § (klient- och patientskyddsarbete) och 9 § (förordnande av uppsagd personal till klient- eller patientskyddsarbete).

Social- och hälsovårdsutskottet förordade på fredagen den 16 september regeringens proposition (HE 130/2022), som gäller säkerställandet av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt. I sitt betänkande ansåg utskottet att den föreslagna lagen är nödvändig. På basis av propositionen och de hörda sakkunniga kan stridsåtgärderna inom sjuk- och hemvården, utan skyddsarbete, med stor sannolikhet leda till att klienters och patienters liv och hälsa grovt äventyras.

På grund av tidtabellen för behandlingen av ärendet, ägde också den första behandlingen i plenum rum på fredagen den 16 september. Förutom innehållet i propositionen debatterades också flitigt vårdarbetet och läget i vårdbranschen.

Den andra behandlingen av den så kallade patientsäkerhetslagen äger rum på måndag den 19 september. Då ska riksdagen besluta om att godkänna eller förkasta lagförslaget. I det skedet kan innehållet i lagen inte längre ändras. I den andra behandlingen beslutar också riksdagen om eventuella uttalanden med anledning av ärendet.

Läs pressmeddelandet om social- och hälsovårdsutskottets betänkande

Kategorier