Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände slutgiltigt den så kallade patientsäkerhetslagen

Publicerad 19-09-2022 17:55

Riksdagen godkände slutgiltigt den så kallade patientsäkerhetslagen

Riksdagen har i plenum den 19 september godkänt den så kallade patientsäkerhetslagen i linje med social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

I sitt betänkande ansåg social- och hälsovårdsutskottet den föreslagna lagen vara nödvändig för att förhindra grovt äventyrande av patienters liv och hälsa, även under pågående stridsåtgärder. Innehållet i lagen godkändes redan på fredagen den 16 september då riksdagen röstade för det. Läs mer om innehållet i den så kallade patientsäkerhetslagen.​

I debatten under den andra behandlingen av lagförslaget betonade oppositionen det oroväckande läget för den offentliga sjukvården och motsättningarna lagen förorsakat. Under debatten föreslog riksdagsledamot Arja Juvonen (saf) att förkasta lagförslaget.

Riksdagen röstade först om förslaget om förkastande och därefter om förslag till uttalande som hade lagts fram under debatten. Med rösterna 109-38 godkände riksdagen lagförslaget (RP 130/2022) enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

I omröstningen godkändes ett uttalande, som ingick i betänkandet, om att statsrådet ska utreda utvecklingsbehov för skyddsarbete och vid behov bereda lagförslag för att trygga tillgången till skyddsarbete i motstridiga situationer.

Lagen är tänkt att träda i kraft så fort som möjligt.

Se hela debatten på riksdagens webbsändningstjänst​

Hela social- och hälsovårdsutskottets betänkande kan läsas på riksdagens webbplats

Kategorier