Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen inledde behandlingen av den så kallade patientsäkerhetslagen

Publicerad 14-09-2022 21:20

​Familje- och omsorgsminister Aki Lindén (sd) höll föredragningsanförandet i remissdebatten den 14 september.

Riksdagen inledde behandlingen av den så kallade patientsäkerhetslagen

Riksdagen inledde på onsdagen behandlingen av regeringens ​proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt (RP 130/2022).

I propositionen föreslås en ny tidsbegränsad lag, som ska förhindra att klienters eller patienters liv eller hälsa allvarligt äventyras på grund av personalbrist till följd av en arbetskonflikt​.

I remissdebatten höll familje- och omsorgsminister Aki Lindén (sd) föredragningsanförandet. Enligt Lindén är propositionen exceptionell och situationerna som lagen är ämnad för ska i första hand lösas genom förhandlingar om arbetsvillkor.

Minister Lindén sa att propositionen ändå är nödvändig, för det är regeringens uppdrag att trygga patienternas liv och hälsa. I sin taltur betonade Lindén att lagen inte är en strejkförbudslag. Arbetsgivaren ska enligt lagen först utnyttja alla medel för att trygga patientens liv, och först därefter kunde regionförvaltningsverket förordna personal att utföra patientskyddsarbete.

I sina talturer konstaterade ledamöter från regeringens riksdagsgrupper att stridsåtgärder inte får gå före människoliv. I samma andetag betonades det ändå att strejkrätten är viktig, och att propositionen inte handlar om att begränsa den.

Oppositionens ledamöter kritiserade vårdbranschens tillstånd och krävde åtgärder av regeringen för att göra branschen mer attraktiv. Ledamöterna förundrade sig över skuldsättningen under den nuvarande regeringen, och frågade när pengar ska hittas för vårdarnas löneförhöjningar. Beträffande behandlingen av propositionen kritiserades regeringens strama tidtabell, och oppositionen undrade hur grundlagsutskottet på en enda dag ska hinna bli klar med sitt arbete i en sådan här sak.

Efter onsdagens remissdebatt skickades propositionen till social- och hälsovårdsutskottet, som också ska få utlåtanden av grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Följ behandlingen av ärendet på vår webbplats​

Kategorier