Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen inledde behandlingen av 2023 års budgetproposition

Publicerad 21-09-2022 11:25

​Finansminister Annika Saarikko höll föredragningsanförande i plenum den 20 september.

Riksdagen inledde behandlingen av 2023 års budgetproposition

Behandlingen av nästa års budget inleddes i plenum på tisdagen den 20 september. 2023 års budgetproposition och anknytande budgetlagförslag överräcktes till riksdagen den 19 september.

Propositionen föreslår en budget på kring 80,5 miljarder euro. Utgifterna ökar jämfört med 2022 års budget, speciellt med anledning av de 15,6 miljarder euro kopplade till social- och hälsovårdsreformen. Underskottet i statsbudgeten väntas bli kring 8 miljarder euro.

Utsikterna i ekonomin påverkas av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, energikrisen och en ökad inflation. Hushållens försvagade köpkraft, osäkerhet kring framtida investeringar och utmaningar för tillgången till kunnig arbetskraft tynger tillväxten under slutet av 2022 och under 2023.

Budgeten satsar på säkerhet

I sitt föredragningsanförande sa finansminister Annika Saarikko (cent) att ingen plötslig ekonomisk kollaps är i sikte, trots de dystra utsikterna.

– En god utveckling inom sysselsättningen och ökade skatteintäkter har än så länge burit den finländska ekonomin.

Saarikko konstaterade att man i budgeten har satsat på finländarnas säkerhet; anslagen för polisen höjs och försvarsutgifterna föreslås ökas med en miljard. Budgeten innehåller också stöd för medborgarna, bland annat ifråga om elpriset och en allmänt högre prisnivå.

– Regeringen bereder och förverkligar ett tidsbundet elavdrag i inkomstbeskattningen som ger konsumenterna kring 300 miljoner euro stöd för att betala elräkningar. Dessutom bereder regeringen och tar i bruk ett separat tidsbundet elstöd för hushållen, som inte på grund av sina inkomstnivåer kan utnyttja skatteavdraget. Förutom de här åtgärderna berörs också alla finländska elkonsumenter av en sänkt skattesats för momsen till 10 procent.

Finansminister Saarikko påminde också om att välfärdsområdena från början av 2023 bär med sig stora tilläggsutgifter.

Se finansministerns hela anförande på riksdagens webbsändningstjänst​

Oppositionen kritiserade skuldsättningen

Efter finansminister Saarikkos föredragningsanförande höll riksdagsgrupperna sina egna anföranden. Oppositionen var bekymrad över statens skuldsättning.

– Finland behöver förutom ekonomisk tillväxt också sparsamhet. En god ram utgör rekommendationen för gemensamt åtagande för årlig anpassning från Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Vi i Samlingspartiet har varit beredda för det här, och hoppas andra också vill rädda det finländska välfärdssamhället, sa ledamot Timo Heinonen (saml) i riksdagsgruppens gruppanförande.

– Coronaperioden skuldsatte staten och på sistone har det investerats i nationell säkerhet, försörjningsberedskap och hjälp till Ukraina. Oppositionen har förståelse för de utgifterna, men irriteras av svällande fasta utgifter och inom den offentliga förvaltningen, och oförmågan att prioritera utgifter, sa Sari Essayah som höll Kristdemokratiska riksdagsgruppens anförande.

Se alla gruppanföranden på riksdagens webbsändningstjänst​

Målet för besluten är att skapa stabilitet

Statsminister Sanna Marin (sd) betonade i sitt tal under debatten att budgetbesluten syftar till att skapa stabilitet och svara på de akuta behoven under krisen.

– Förutom att svara på de akuta behoven under krisen stödjer budgetförslaget också ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, sa Marin.

Regeringen riktar finansiering till långsiktig forsknings- och utvecklingsverksamhet, men också till förverkligandet av vårdgarantin och lättandet av vårdskulden, förklarade Marin.

Se statsministerns hela anförande på riksdagens webbsändningstjänst​

Remissdebatten om budgetpropositionen fortsätter på onsdag den 21 september. Efter remissdebatten kommer budgetens egentliga behandling äga rum i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen kommer budgetpropositionen att åter behandlas i plenum i december.

Hela regeringens budgetproposition för året 2023 (RP 154/2022) kan läsas på riksdagens webbplats​

Mer information om budgetbehandlingen finns på webbsidan Budgeten 2023​

Kategorier