Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriser

Publicerad 28-09-2022 16:20Riksdagen stödjer åtgärder på EU-nivå mot höga energipriser

Stora utskottet har fattat beslut om riksdagens ståndpunkt vad gäller EU-kommissionens förslag till nödåtgärder mot höga energipriser.

Riksdagen är enig med statsrådet enligt stora utskottets beslut, som är i linje med utlåtandet från ekonomiutskottet. Riksdagen har behandlat ärendet utifrån statsrådets utredning E 113/2022 rd)​Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Kristdemokratiska riksdagsgruppen kom med ett motförslag till riksdagens ståndpunkt.

EU-kommissionens förslag gäller bland annat minskande av efterfrågan på el, tillfälligt begränsande av elproducenters stora vinster samt tillfälliga solidaritetsavgifter för aktörer inom den fossila energisektorn. Inkommande fredag ska EU-medlemsländerna försöka nå en politisk överenskommelse om förslagen under energirådets extrainsatta möte. Finland representeras av näringsminister Mika Lintilä (cent). På grund av minister Lintiläs tjänsteresa gav i stället statssekreterare Ann-Mari Kemell stora utskottet en utredning om rådets möte.

I sin ståndpunkt betonar Finland bland annat snabba åtgärder på EU-nivå mot problemen på energimarknaden. Finland förhåller sig också öppet till olika alternativ för att sänka energipriserna och för att minska osäkerheten och riskerna på marknaden. Förutom åtgärderna föreslagna i energiprisförordningen anser Finland att marknadsförutsättningarna borde förbättras. Finland är beredd att överväga också mer omfattande medel för marknadsintervention, såsom att separera priserna för gas och annan energi från varandra.

Stora utskottet diskuterade bland annat tekniskt pristak och garantitak, som Finland har fört fram, men som kommissionen ännu inte lagt fram förslag om. Utskottet diskuterade också följderna för finländska elproducenter av en så kallad windfall-skatt, alltså beskattande av elproducenters stora vinster.

Kategorier