Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen betonade fortsatt stöd åt Ukraina i den aktuella debatten

Publicerad 04-10-2022 18:30

Riksdagen betonade fortsatt stöd åt Ukraina i den aktuella debatten

Riksdagen förde i plenum en aktuell debatt om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget tisdagen den 4 oktober. 


En timme hade reserverats för den aktuella debatten och under den hölls sammanlagt 46 anföranden om ämnet. I sitt föredragningsanförande tog utrikesminister Pekka Haavisto (gröna) upp det instabila internationella läget och fördömandet av Rysslands åtgärder.

– Finland har stött internationella åtgärder för att ställa Ryssland och dess representanter till svars för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, kränkningar av humanitär rätt och misstänkta krigsförbrytelser. Finland fördömer skarpt Rysslands försök till annektering genom olagliga och falska folkomröstningar. Internationell rätt förbjuder erkännande av förvärv av områden som orsakats av eller med hot om användning av maktmedel, konstaterade utrikesministern.

Enligt Haavisto har explosionerna vid Nord Stream-rören fört kriget närmare finländarna och hoten om användning av kärnvapen har skapat osäkerhet och hotbilder. Ministern betonade sammanhållning mellan olika aktörer och EU:s gemensamma linje. Samtidigt spelar även sanktionerna mot Ryssland samt det humanitära biståndet och materialbiståndet till Ukraina en viktig roll. 

Finland har redan i år riktat stöd till Ukraina till ett belopp av nästan 200 miljoner euro. Andelen för det humanitära och utvecklingsbiståndet är 98 miljoner euro. Materialbistånd, såsom tält och utrustning för hälso- och sjukvård, har tillhandahållits till ett belopp av cirka fem miljoner euro via EU:s civilskyddsmekanism. Finland har fattat beslut om åtta vapenförsändelser till Ukraina. Värdet för dem uppskattas till omkring 93 miljoner euro.

– Finland fortsätter att stödja Ukraina så länge det behövs, sade Haavisto. 

Enligt ministern förväntas påverkan på västvärlden öka under de närmaste månaderna. Finland har förberett sig på detta och de förändringar som riktar sig mot den säkerhetspolitiska miljön följs också för närvarande noggrant.

– Myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna sörjer tillsammans för samhällets vitala funktioner i enlighet med modellen för övergripande säkerhet, betonade utrikesministern. 

I de en minut långa inläggen behandlades ingående frågor och teman som gäller säkerhetssituationen. Teman som togs upp var bland annat FN:s roll, Ukrainas återuppbyggnad, försvarssamarbete, krisberedskap, ekonomiska sanktioner samt omfattningen och sammanhållningen av sanktionsfronten mot Ryssland. I inläggen behandlades också hotbildernas inverkan på medborgarna samt anvisningar och försörjningsberedskap i samband med eventuella beredskapssituationer.

Byggandet av ett gränsstängsel vid östgränsen togs också upp. Statsminister Sanna marin (sd) konstaterade att Gränsbevakningsväsendet har föreslagit byggandet av ett stängsel och att statsministern förhåller sig positivt till detta. Även om statsministern inte tog ställning till tidtabellen för byggnationen, anser Marin att man bör ta propositionen på allvar.

– De utrikespolitiska konsekvenserna av denna fråga har förra veckan utvärderats vid ett gemensamt möte mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott, och vi kommer snarast också att sammankalla riksdagsgruppernas ledning, partiernas ledning, för att få ett brett parlamentariskt stöd i frågan”, sade statsministern.
Kategorier