Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagsbiblioteket firar i dag sin 150-årsdag

Publicerad 03-06-2022 08:00

Riksdagsbiblioteket firar i dag sin 150-årsdag

​Biblioteket anses ha grundats den 3 juni 1872, då ståndslantdagen gav sitt svar på kejsaren förslag av den 30 januari 1872 om bestämmande av penningmedel för betalning av lantdagskostnader. Samtidigt ansåg ståndslantdagen att det var nödvändigt att anställa en ekonom för att administrera de ovannämnda utgifterna.

Riksdagsbibliotekets förste anställde, ekonom Georg Jacob Rosenius, hade till uppgift att ”taga vård ej mindre om Preste-, Borgare- och Bondeståndens arkiver och samlingar av tryckta skrifter, än ock om all den öfriga lösegendom, som för Ständernes behof med allmänna medel anskaffats.”

Efter Rosenius har närmare 500 personer arbetat vid Riksdagsbiblioteket och riksdagens arkiv och producerat tjänster för riksdagens och samhällets bästa.

Riksdagsbiblioteket är ett offentligt bibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap.


www.riksdagen.fi/biblioteket

Kategorier
Biblioteket