Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service 3.8.

Publicerad 22-07-2020 09:30
Redigerad 22-07-2020 09:24

Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service 3.8.

Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service måndagen den 3 augusti 2020. Kundtjänsten håller öppet må–fr kl. 12–15.

Nytt bibliotekssystemet

Biblioteket har ett nytt bibliotekssystem. Mer information och bruksanvisningar.

Service

Man kan återlämna material till biblioteket och hämta förhandsbeställt material. Dessutom kan forskare göra fjärrlånebeställningar.

Informationstjänsten och arkivet har öppet som normalt måndag–fredag kl. 9–15. De kan också kontaktas via e-post eller telefon. Informationstjänsten tfn 09-432 34 32, e-post biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi. Arkivet tfn 09-432 34 89, e-post arkivet@riksdagen.fi.

Besök

Besökare går in via säkerhetskontrollen. En kund åt gången får besöka kundtjänsten. De övriga bibliotekslokalerna är inte i användning. Vi önskar att besöket går snabbt.

Säkerhet

Vi lägger särskild vikt vid kundernas och personalens säkerhet. För att förebygga smitta önskar vi att kunderna är noggranna med sin handhygien och håller tillräckligt avstånd till övriga kunder och till personalen. 

Kom inte till biblioteket om du är sjuk.


Närmare information: biblioteksdirektör Antti Virrankoski, tfn 09-432 34 01, e-post fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek öppet för alla.

Kategorier
Biblioteket