Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ståndslantdagens handlingar nu digitaliserade

Publicerad 03-10-2022 11:00

​Riksmötets öppnande år 1863. R. W. Ekman: Kejsare Alexander II förklarar ständermötet 1863 öppnat i tronsalen i kejserliga palatset. Foto: Markku Haverinen / Museiverket CC BY 4.0.

Ståndslantdagens handlingar nu digitaliserade

Digitaliseringen av riksdagshandlingarna från ståndslantdagen 1863–1906 har nu slutförts i riksdagens arkiv.

​Ståndslantdagens handlingar består av protokoll och handlingar från de fyra ständerna, bland annat hans kejserliga majestäts nådiga propositioner, ständernas underdåniga framställningar och petitioner samt ständernas svar och skrivelser. Bland handlingarna finns dokument både på finska och svenska.

Tills vidare finns handlingarna inte tillgängliga på nätet. Digitalt material kan begäras av Riksdagsbibliotekets informationstjänst biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi.

Originalmaterialet från Borgå lantdag 1809 har sparats i Riksarkivet och ingår inte i det material från ståndslantdagen som nu digitaliserats. 

Finlands riksdagshandlingar från 1907–2000 finns i digitaliserad form i riksdagens tjänst för öppna data (på finska). De senaste riksdagshandlingarna finns tillgängliga i riksdagens söktjänst.


Riksdagens arkiv

Kategorier
Biblioteket