Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagsbehandlingen av temporär stängning av restaurangerna började med remissdebatt

Publicerad 02-03-2021 18:00
Redigerad 03-03-2021 09:17

​Arbetsminister Tuula Haatainen (på bilden i mitten) presenterade regeringens proposition för riksdagen.​​

Riksdagsbehandlingen av temporär stängning av restaurangerna började med remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av en temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (RP 22/2021) inleddes tisdagen den 2 mars med remissdebatt.  I propositionen föreslås att restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen stängs för kunder temporärt i tre veckor. 

Regeringens proposition presenterades av arbetsminister Tuula Haatainen (sd) som konstaterade att innehållet i lagförslaget är i princip det samma som i fjol våras då förplägnadsföretagen stängdes på motsvarande sätt.

Enligt propositionen ska alla förplägnadsrörelsers utrymmen hållas stängda för kunder i tre veckors tid i de områden där det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Det är dock tillåtet att sälja produkter så att de hämtas av kunderna från förplägnadsrörelserna. Stängningen gäller inte restauranger som inte är öppna för allmänheten, till exempel personalrestauranger. 

Nedstängningen gäller förplägnadsföretag i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas genom förordning av statsrådet.

I propositionen föreslås att ändringen träder i kraft den 8 mars 2021 och gäller till och med den 28 mars 2021.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till ekonomiutskottet för vidare behandling. Efter utskottsbehandlingen tas ärendet upp till två behandlingar i plenum. 

Regeringens proposition RP 22/2021​

Kategorier