Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statens revisionsverk överräckte sin årsberättelse till riksdagen

Publicerad 15-09-2022 15:15

​Talman Matti Vanhanen tog emot Statens revisionsverks årsberättelse på torsdagen den 15 september. Berättelsen överräcktes av revisionsverkets generaldirektör Sami Yläoutinen och biträdande direktör Vesa Koivunen (till höger).

Statens revisionsverk överräckte sin årsberättelse till riksdagen

Generaldirektör Sami Yläoutinen och biträdande direktör Vesa Koivunen vid Statens revisionsverk överräckte revisionsverkets årsberättelse åt talman Matti Vanhanen torsdagen den 15 september 2022.

I årsberättelsen framgår revisionen av tillståndet för statens ekonomi och förvaltning samt en sammanfattning av de för riksdagen viktigaste observationerna. Årsberättelsen omfattar också en översikt av verkets egna verksamhet.

Uppdraget för Statens revisionsverk är att revidera skötseln av statsfinanserna och övervaka finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. En del av verkets uppdrag är att övervaka användandet av statens medel; att de används förnuftigt och effektivt för de ändamålen riksdagen har fastställt i lag.

Hela årsberättelsen finns att läsa på revisionsverkets webbplats​

Kategorier