Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet behandlade Finlands syn på EU:s energipolitiska åtgärder

Publicerad 07-09-2022 17:50

Stora utskottet behandlade Finlands syn på EU:s energipolitiska åtgärder

Riksdagens stora utskott diskuterade i dag Finlands ståndpunkt gällande åtgärder på EU-nivå för att tygla de stigande elpriserna och för att förbereda sig för vintern, samt om EU-bistånd till Ukraina.

Utskottet hörde finansminister Annika Saarikko (cent) och näringsminister Mika Lintilä (cent). EU-ländernas finansministrar samlas i Prag i Tjeckien 9–10 september och EU:s energiråd samlas till ett extrainsatt möte i Bryssel den 9 september.

Enligt minister Saarikko handlar finansministrarnas möte mestadels om energi. Ministrarna ska också diskutera det exceptionella makroekonomiska biståndet till Ukraina. Ministrarna väntas förbinda sig politiskt före kommissionens förslag tas upp till behandling i detalj.

Näringsminister Lintilä sa att energirådet ska diskutera energipriser och -tillgång. Vid tiden för stora utskottets möte hade kommissionen ännu inte lagt fram sina förslag för att tampas med den akuta krisen. Lintilä sa ändå att han i rådet tänker ta upp ett så kallat tekniskt pristak, alltså ett sänkande av maxpriset på elmarknadens bud i EU, samt garantierna på derivatmarknaden.

Finland anser att kommissionen omedelbart borde ompröva reglerna för derivatmarknaden för att lugna derivatmarkanden för el, och det framför allt med tanke på återställandet av tilliten till prismekanismen för derivat och garantikraven, som fått en stor roll på marknaden.

Ministrarna Saarikko och Lintilä beskrev situationen som oroväckande och sa att Finland förhåller sig öppet till förslag från kommissionen. I sin diskussion betonade stora utskottet och ministrarna hur viktigt det är att trygga EU:s enighet, trots medlemsländernas väldigt olika situationer. Hur snabbt EU inför åtgärder spelar också en nyckelroll, hette det i utskottet.

Utskottet och ministrarna diskuterade också utmaningar med att hålla isär priserna på gas och el, tryggandet av tillgången på energi i Europa, möjligheter att utöka produktionen, eventuella åtgärders inverkan på klimatomställningen samt Rysslands ekonomiska uthållighet.

Kategorier