Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet hörde statsminister Marin inför stats- och regeringschefernas möte i Prag

Publicerad 05-10-2022 17:00

Stora utskottet hörde statsminister Marin inför stats- och regeringschefernas möte i Prag

Stora utskottet fick i dag statsminister Sanna Marins (sd) utredningar om Europeiska politiska gemenskapens möte (6.10) och Europeiska rådets inofficiella möte (7.10), som hålls i EU-ordförandelandets Tjeckiens huvudstad Prag.


Teman för Europeiska rådets informella möte är Ukraina samt energi- och ekonomifrågor. Inga beslut fattas vid det informella mötet och man återkommer till mötets teman vid Europeiska rådets ordinarie möte den 20–21 oktober.

Stora utskottet och statsministern diskuterade stödet till Ukraina bland annat gällande vapentyper och påskyndande av vapenexporten samt stärkande av sanktionerna mot Ryssland utifrån de detaljer som var kända i det åttonde sanktionspaket som nyligen godkändes. När det gäller sanktioner diskuterades också betydelsen av tredje länders verksamhet för sanktionernas genomslag.

Diskussioner fördes också om olika sätt att påverka energiutbudet och prisbildningen, den ekonomiska samordningens betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Europa samt visumpolitiken i medlemsländerna och på EU-nivå.

Den europeiska politiska gemenskapen ska vara en politisk samordningsplattform för länderna på den europeiska kontinenten. Gemenskapen håller sitt första möte i Prag. I programmet ingår bland annat tematiska rundabordsdiskussioner om säkerhet och stabilitet samt ekonomi, energi och klimat. Förutom EU-länderna har också Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien bjudits in till mötet. 

Stora utskottet och statsministern diskuterade bland annat om initiativets bakgrund, syfte och förhållande till andra samarbetsformer, såsom det östliga partnerskapet. Statsministern sa att Finland betonar vikten av att främja ett nära samarbete mellan EU och partnerländerna, och betonar att initiativet måste ge ett konkret mervärde. Enligt Finlands ståndpunkt bör man i samarbetet bland annat fullt ut utnyttja de möjligheter som befintliga EU-instrument, såsom utvidgningspolitiken, erbjuder.

Flera beslutsärenden på stora utskottets möte


Stora utskottet beslutade vid sitt möte också om riksdagens ståndpunkter inför förhandlingarna om förslagen om en ram för krav på ekodesign för hållbara produkter (U 44/2022), digitalisering av viseringsförfarandet (U 48/2022), reformen av värdepapperscentralen (U 47/2022), ändring av direktivet om industriutsläpp (U 50/2022), förordningen om en utsläppsportal (U 51/2022), icke-erkännande av resedokument som Ryssland utfärdat på de områden som landet ockuperat (E 114/2022) samt avdrag i företagsbeskattningen och begränsning av rätten att dra av räntan (U 58/2022). Ståndpunkten i ärende U 58/2022 fattades efter omröstning, efter att Samlingspartiets och kristdemokraternas utskottsgrupper hade lagt fram ett motförslag.

Kategorier