Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningen

Publicerad 01-03-2023 16:05

Stora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningen

Stora utskottet fattade vid sitt möte onsdagen den 1 mars beslut om riksdagens ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (U 110/2022 rd)​. Stora utskottet behandlade ärendet utifrån enhälliga utlåtanden av riksdagens miljöutskott, ekonomiutskott och jord- och skogsbruksutskott. Stora utskottet beslutade i enlighet med fackutskotten att instämma i statsrådets ståndpunkt.

Stora utskottet stödjer förslagets mål att gradvis begränsa onödig förpackning, främja återanvändningsbara förpackningslösningar och öka materialåtervinningen av hög kvalitet. I likhet med statsrådet förhåller sig stora utskottet reserverat till vissa av de föreslagna metoderna, såsom begränsning av användningen av engångsförpackningar i kaféer och restauranger. Stora utskottet stödjer statsrådets förhandlinglinje om att återanvändning och återvinning bör vara lösningar som kompletterar varandra. Regleringen ska grunda sig på evidensbaserad kunskap om de totala miljökonsekvenserna av olika förpackningsalternativ, och den får inte leda till mer skadliga lösningar med tanke på de totala miljökonsekvenserna. Regleringen ska också beakta särdragen i medlemsstaternas nationella system, såsom pantbaserade insamlingssystem, och regleringen får inte utgöra ett hinder för innovativa förpackningslösningar eller för utvecklingen av biobaserade förpackningar. Stora utskottet anser det vara viktigt att statsrådet fortsätter sitt aktiva påverkansarbete för att nå de ovan nämnda målen.

Stora utskottet fattade i dag beslut om riksdagens ståndpunkt också om 15 andra lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Utskottet behandlade förslagen utifrån utlåtanden av riksdagens fackutskott och beslutade i enlighet med deras ståndpunkter instämma i statsrådets ståndpunkt.

Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott