Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ungerns parlaments vice talman med delegation besökte Finland

Publicerad 08-03-2023 13:55

​Ungerns parlaments vice talman Csaba Hende skakar hand med talman Matti Vanhanen efter att ha skrivit en hälsning i riksdagens gästbok. I bakgrunden försvarsutskottets ordförande Antti Häkkänen och stora utskottets vice ordförande Jani Mäkelä som också deltog i mötet.

Ungerns parlaments vice talman med delegation besökte Finland

Ungerns parlaments vice talman Csaba Hende med delegation ​besökte Finland onsdagen den 8 mars. Besöket i riksdagen inleddes med ett möte med talman Matti Vanhanen.

Under samtalet behandlades de bilaterala relationerna mellan länderna och deras parlament samt Finlands Natomedlemskapsprocess. Ratificeringen av medlemskapet ligger hos det ungerska parlamentet med 199 ledamöter och tidtabellen för behandlingen kan inte förutses på datumnivå.

Enligt talman Vanhanen rensade samtalet luften, då ungrarna fick tillfälle att berätta hur de har upplevt de finländska politikernas kommentarer om Ungern.

– Det har inte förekommit ömsesidiga besök mellan Ungerns och Finlands parlament på länge. Det är värdefullt och viktigt att föra dialog och höra hur andra ser på och upplever saker. Vi kom överens om att i fortsättningen hålla intensivare kontakt mellan parlamenten, konstaterade Vanhanen.

I Ungern anses Finland uppfylla kriterierna för medlemskap i Nato

Samtalen gav vid handen att ungrarna anser Finland uppfylla kriterierna för medlemskap i Nato och att alla partier förutom ett i det ungerska parlamentet stödjer Finlands medlemskap.

Ungrarna uttryckte tydligt att de inte har för avsikt att knyta an andra saker till ratificeringen.

I diskussionerna hänvisades också till Finlands och Ungerns gemensamma delade erfarenheter som offer för Sovjetunionens aggression och till hur Finland upplevdes som en vän till Ungern då Ungern anslöt sig till Europeiska unionen.

– Jag ställer inte längre upp i valet, men det gör mina kolleger här runt bordet och jag vågar nästan lova att en vänskapsgrupp för Ungern inrättas i riksdagen också nästa valperiod, sade Vanhanen.

I mötet deltog utöver talman Matti Vanhanen riksdagens båda vice talmän Antti Rinne och Juho Eerola, utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho (saf), försvarsutskottets ordförande Antti Häkkänen (saml) samt riksdagsledamöterna Antti Lindtman (sd), Jani Mäkelä (saf) och Kai Mykkänen (saml) som representanter för sina riksdagsgrupper.

Ungerns delegation bestod förutom av vice talman Hende även av Zsolt Németh, ordförande för nationalförsamlingens utrikesutskott, och ledamöterna i Europaparlamentet, Enikő Győri och Ernő Schaller-Baross.

Delegationen hade ett separat möte i riksdagen med stora utskottets ordförande Satu Hassi (gröna) och vice ordförande Jani Mäkelä (saf). På grund av ett sjukdomsfall deltog Hassi i mötet på distans.

Den ungerska delegationen träffade under dagen också utrikesminister Pekka Haavisto (gröna).

Kategorier
Internationella ärenden; Talmännen